De toegevoegde waarde van het KOMO-keurmerk

Het gebruik van producten, processen en diensten in de bouw die zijn voorzien van een KOMO kwaliteitsverklaring levert alle partijen meerwaarde op.

KOMO-kwaliteit biedt:

Opdrachtgevers de zekerheid dat kwalitatief hoogwaardige bouwproducten, processen en diensten worden ingezet tijdens in de fasen van ontwerp, bouw en gebruik van woningen, gebouwen, wegen en waterbouwkundige werken;

De gehele bouwketen efficiency voordelen;

De hele bouwketen handvatten om de faalkosten tot een minimum te beperken.

Afnemers, gebruikers en voorschrijvers van KOMO-gecertificeerde producten en diensten een waarborg dat deze voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving, Europese en Nederlandse normen en relevante standaarden alsmede (kwaliteits-)eisen die afnemers hieraan stellen;

De zekerheid dat (nieuwe en operationele) KOMO-beoordelingsrichtlijnen voldoen aan de KOMO-kwaliteitsstandaard op basis van risicogestuurde ijkpunten;

Betrouwbare, relevante en transparante informatie over de kwaliteit van bouwproducten, bouwdelen, bouwprocessen en bouwwerken;

Betrouwbare, relevante en transparante informatie voor een kwalitatief hoogwaardig ontwerp van een bouwwerk;

Betrouwbare en voor de Nederlandse bouwpraktijk relevante informatie over bouwproducten, bouwdelen, bouwwerken en bouwprocessen;

Betrouwbare en transparante informatie over certificatie met het KOMO-merk voor alle bouwpartijen.

KOMO maakt het mogelijk betrouwbare uitvoerende bedrijven, producten en diensten in de bouw te selecteren om bouwwerken kwalitatief en efficiënt te realiseren. Gebruik de Certificaten Scout om bedrijven, producten en diensten te vinden.

Om blijvend van toegevoegde waarde te zijn voor de bouw, werkt Stichting KOMO continu aan de verbetering van de toegevoegde waarde en de betrouwbaarheid van het KOMO-keurmerk. Ook ontwikkelt Stichting KOMO continu activiteiten om het onderscheidend vermogen van KOMO-certificatie te versterken ten opzichte van:

Niet-gecertificeerde producten, processen en diensten;

Andere bouwkeurmerken;

CE-markering.

Zo levert Stichting KOMO een bijdrage aan de kwaliteitsborging en -verbetering in de bouw en aan de verlaging van faal- en transactiekosten. Via de website blijft u op de hoogte van nieuwe initiatieven.

 

*BRON www.komo.nl:


Onze merken