ONDERGROND/ZANDBED

De ondergrond ofwel de fundering van de bestrating die moet worden aangebracht is afhankelijk van het gebruik van de bestrating. Een oprit moet altijd verstevigd worden met 15 tot 30 cm menggranulaat afhankelijk van de grondsoort. Voor een terras of tuinpad kan volstaan worden met een waterdoorlatende zandlaag. Deze dient dan wel voldoende verdicht te worden.

VERWERKING VAN BETONSTENEN IN DE OPRIT

Betonstenen die in de oprit verwerkt worden dienen minimaal zes centimeter dik te zijn.

GEMENGD VERWERKEN

Voor het verwerken van de tegels altijd de partij vooraf keuren. Tegels uit diverse kisten of pallets altijd gemengd verwerken. Omdat natuursteen tegels eenmaal van nature een afwijking in kleur kunnen hebben, is het noodzakelijk de tegels te mengen voor een harmonieuze verdeling van kleuren en schakeringen. Iedere tegel is uniek. Met het goed en nauwkeurig verdelen krijgt men het beste resultaat. Eventuele klachten door niet goed mengen worden dan ook niet in behandeling genomen.

BESTELHOEVEELHEDEN

Zorg er altijd voor dat u 5% meer bestelt dan noodzakelijk. Extra bestellen is nodig voor eventueel snijwerk/zaagverlies. Bij een bij bestelling is het mogelijk dat deze uit een andere partij komen, verschillen in kleur of schakeringen zijn niet uit te sluiten. Eventuele beschadigde tegels dient men te gebruiken voor zaag werk.

VOEGBREEDTE

Voegbreedte dient men aan te passen aan het soort steen dat men wil leggen en de manier waarop men de voegen wil invegen. Tegels met strakke kanten of met facet altijd met een minimale voeg van 2 à 3 mm verwerken, dit i.v.m. het uitzetten van de tegels door vorst en door warmte ontwikkeling van felle zon. Hierdoor kunnen kantjes van de tegels afspringen. Tevens kan men hier de maat afwijking van de tegels onderling opvangen.

GROENE AANSLAG

Gebruik hiervoor 2 maal per jaar een groene aanslag verwijderaar of algendood. Dit werkt preventief.

KENMERKEN BLOEMBAKKEN VERLIJMD

Aarde nooit rechtstreeks in bloembak aanbrengen. Altijd eerst even een vorstgrens maken van noppenfolie ter voorkoming van kapot vriezen. U kunt ook werken met een binnenpot.

DEKLAAGSTENEN

Deklaagstenen zijn opgebouwd uit een laag onderbeton met daarop een deklaag. Deze deklaag is meestal van een fijnere, dichtere structuur van gepigmenteerd beton of van kleurvaste natuursteensplitten en toeslagstoffen. De dichtere structuur van de deklaagstenen zorgt ervoor dat de stenen langer mooi blijven. Bij de ‘door-en-door’ stenen worden na verloop van tijd de grindkorrels uit de kern zichtbaar en wordt het oppervlak grover, bij de deklaagstenen blijf je, ook na langdurig gebruik, nog steeds de fijne structuur zien, zodat ze ook na jaren nog mooi zijn. Deklaagstenen alleen aftrillen met trilplaat voorzien van een rubbermat.

INNOVATIES IN BETON

Tegenwoordig worden veel stenen hydrofoob gemaakt (zodat ze een beperkte wateropname hebben) en geïmpregneerd (zodat ze water- en vuilwerend zijn). Het oppervlak kan dan ook nog eens geborsteld zijn, waardoor het zachter te belopen is.

WITTE UITSLAG

U ziet het wel eens op trottoirs of op de muren van huizen: witte vlekken. Deze zogenaamde "witte uitslag" of "uitbloei" komt het meest voor bij grijs beton of betonproducten waaraan een kleurstof is toegevoegd. Tegels of klinkers met een deklaag, zoals bijvoorbeeld grindtegels, zijn er nauwelijks gevoelig voor.

WAT IS WITTE UITSLAG?

Beton wordt gemaakt door vermenging van zand, grind, cement en water. Het is dus eigenlijk een natuurlijk product. Bij natuurlijke processen kun je niet alle factoren in de hand houden. De natuur gaat zijn eigen gang. Bij beton is van de vier basiscomponenten het cement de boosdoener. Dit kan een chemische reactie gaan vormen met water, waardoor vrije kalk wordt gevormd. Deze zet zich af op het betonoppervlak. De kalkafzetting gaat daarna een reactie aan met kooldioxide uit de lucht, waardoor een calciumcarbonaat ontstaat. Zo ontstaan dan de witte vlekken op de bestrating.

WANNEER ONSTAAT HET?

Er zijn twee situaties waarbij witte uitslag kan ontstaan: bij de productie, door het aanmaakwater (primaire uitslag) of later, door regen (secundaire uitslag). De primaire uitslag komt niet of nauwelijks voor. De zeer goede verdichting van de mortel en de lage watercementfactor werken zeer gunstig op het tegengaan van witte uitslag. Primaire uitslag bij de productie van beton is dan ook zo goed als uitgesloten. Heeft een betonproduct te lijden onder witte uitslag, dan komt dat doordat na de productie de chemische reactie van cement en water gewoon doorgaat. Tijdens de opslag of na plaatsing kunnen de tegels - vooral tijdens regenbuien - een teveel aan water opnemen, dat na de bui weer wordt afgestoten. Het gevolg: secundaire uitslag.

WAT IS ER AAN TE DOEN?

Aan witte uitslag kunt u eigenlijk niets doen. Het calciumcarbonaat dat ontstaat, is moeilijk van het betonoppervlak te verwijderen zonder dat het product zelf wordt aangetast. Het enige dat helpt is geduld, want alle witte uitslag verdwijnt op den duur vanzelf. De aanwezigheid van kooldioxide in de lucht zorgt dat het calciumcarbonaat langzaam in een stof wordt omgezet die wel oplosbaar is in water. Het probleem lost zichzelf dus op. Maar het kost tijd. Het kan zelfs meer dan een jaar duren voor de uitslag verdwenen is. Nu is gebleken dat zure verontreinigingen in de lucht, zoals koolzuur en zwaveldioxide het proces versnellen. Met andere woorden: witte uitslag verdwijnt sneller op plaatsen met veel industrie dan in gebieden met zuivere zee- en berglucht. 

 

 


Onze merken