Herroepingsrecht

Bij koop op afstand heeft u tijdens een periode van tenminste 7 werkdagen, na ontvangst van een product, het recht zonder opgaaf van reden het artikel terug te sturen. Bij Buitentegel.nl is deze termijn 14 dagen. Alleen de kosten van retour zenden zijn voor u. Het is niet de bedoeling dat u het artikel in die tijd ook gebruikt heeft, het gaat dus echt om een zichttermijn.

Tijdens deze termijn mag u een artikel bekijken en eventueel uitproberen zoals u dat in een fysieke winkel ook zou kunnen doen. Een telefoon mag u bekijken maar u mag er niet mee bellen. Voor een wasmachine geldt dat u er geen was mee mag draaien. Voorbeelden zijn eigenlijk niet nodig omdat het vanzelf wijst. Let wel dat u zeer zorgvuldig met de verpakking omgaat omdat de verkoper het artikel weer opnieuw zal willen verkopen.

Er zijn uitzonderingen waarbij geen herroeping mogelijk is, zoals bij bederfelijke producten en producten die tijdsgebonden zijn, zoals tijdschriften en kranten of gereserveerde kaartjes voor een voorstelling. Dit geldt ook voor producten die speciaal voor u gemaakt zijn. Financiële diensten en reizen vallen eveneens niet onder het herroepingsrecht, net als audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, als u de verzegeling heeft verbroken. De uitzonderingen zijn u duidelijk gemaakt voordat het bestelproces is afgerond.

Als u iets terugstuurt bent u verantwoordelijk voor verlies of beschadiging. Bewaar daarom altijd verpakkingen en ga daar zorgvuldig mee om. Zorg ook voor een bewijs van verzenden.

Hoe kan ik gebruik maken van het zichttermijn? 
Heeft u spijt van uw aankoop of wilt u een product om een andere reden binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling retourneren? Vul dan het retourenformulier in, u ontvangt binnen 2 werkdagen een e-mail met hierin de instructies en uw ticketnummer voor het retourzenden van het product. Het is helaas niet mogelijk de bestelling bij de chauffeur om te ruilen of mee terug te geven. Het aankoopbedrag wordt inclusief de verzendkosten binnen een termijn van 14 dagen teruggestort. Download hier het herroepingsformulier.

De kosten en het risico van de retourzending komen voor uw eigen rekening. Het is mogelijk dat de retourkosten hoger uitvallen dan de vrachtkosten die u betaald heeft bij de aankoop. Als u uw order deels retour stuurt dan is het mogelijk dat de restant orderwaarde valt in een ander vrachtkostentarief dan is berekend over uw basisbestelling. Eventuele verschillen in vrachtkostentarief worden verrekend met het retourbedrag.

''De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.''


Onze merken