Privacy Policy

Dit is de privacy policy van Buitentegel.nl

Ons bedrijfsadres: Stavangerweg 31, 9723 JC Groningen 

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 04065436
Ons B.T.W.-nummer is NL1190.82.536.B01

Bij het bezoeken van onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.

 

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina

uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website

de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft 

Deze informatie wordt gebruikt:

voor intern gebruik om uw bestelling af te handelen en wordt daarna verwijderd

om de inhoud van onze website te verbeteren

De persoonlijke informatie wordt alleen intern gebruikt voor het tot stand brengen van de overeenkomst, snelle en veilige afhandeling van de bestelling en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) Verder worden cookies gebruikt om uw bestelling af te handelen en om de inhoud van onze website te verbeteren.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

 

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

Per email: klantenservice@buitentegel.nl

Per telefoon: 050-2110323

Per brief: Stavangerweg 31, 9723JC Groningen

 

Over communicatie per e-mail.
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. U kunt uzelf ook eenvoudig via de link 'uitschrijven' in de mail zelf afmelden voor de elektronische nieuwsbrief. 

Over communicatie per brief.
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd heeft.

Over communicatie per telefoon.
Als u ons in het kader van een bestelling uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons  privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

 

 


Onze merken